Disclaimer

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op www.md-academy.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker (van de website(s)). Zowel de leveranciers van medische hulpmiddelen als zorginstellingen kunnen aangeven dat het volgen van een cursus wenselijk is voor bepaalde zorgprofessionals. De zorginstelling kan het nascholingsresultaat van de medewerker volgen via een LMS (Learning Management System).

Om aan het Convenant Medische Technologie te voldoen, wordt aan zowel de leverancier als het ziekenhuis doorgegeven wie de scholing succesvol heeft afgerond. Zo zijn alle betrokkenen (medewerker, werkgever en leverancier) op de hoogte van het kennisniveau van de medewerker en kan beter worden afgestemd welke scholing of instructie in de toekomst verder kan worden aangeboden.

Het medisch advies en de informatie die u op deze site vindt is niet bedoeld als vervanging voor welk medisch advies dan ook en houdt als zodanig ook geen rekening met de persoonlijke gezondheidssituatie van een (te behandelen) individu. De informatie op www.md-academy.nl is alleen bedoeld als ondersteuning.

E-WISE Nederland bv sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via de hierboven genoemde sites, andere websites of bronnen waarnaar wordt verwezen.