Cursus inleiding

×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 27 mei 2021 af.
Deze e-learning wordt mogelijk gemaakt door
Essity Nederland B.V.

Wondverzorging (2020)

Informatie: 


Wondgenezing is een natuurlijk proces; het lichaam is in staat beschadigde huid te herstellen met een complex en uiterst ingenieus proces. Om beter inzicht in dit proces te geven, staan we stil bij de opbouw en functie van de huid. Het natuurlijk proces van wondgenezing en de factoren die wondgenezing beïnvloeden worden ook besproken.

Update anno 2019 door Drs. E. van Kol, Support Manager Wound Care.

Competenties

In deze nascholing werk je aan de volgende competenties:

 • farmaceutisch handelen
 • professionaliteit
 • communicatie

Accreditatie

Cursus voor apothekersassistenten.

De cursus is voor 3 punten geaccrediteerd door NVFZ & Optimafarma & SANA.

Werkwijze

Deze nascholing bestaat uit twee onderdelen: een kennistoets en een praktijktoets. Beide zijn verplicht. In de kennistoets neemt u de leerstof door en kunt u uw kennisniveau toetsen. In de praktijktoets past u de geleerde stof in een praktijkvoorbeeld toe. Om de cursus te behalen moet u 60% van de vragen van zowel de Kennistoets als Eindtoets correct beantwoorden. Het eerste antwoord dat u geeft, telt mee voor de score. U moet een fout antwoord wel altijd verbeteren, want daar kunt u weer van leren. U kunt een onderdeel herhalen wanneer u het niet heeft gehaald.

In deze nascholing worden ook enkele open vragen gesteld. Deze zijn bedoeld om u over bepaalde onderwerpen te laten nadenken, maar ze worden niet beoordeeld. Ze tellen niet mee voor de score. Als eerste maakt u de Kennistoets.

Inhoudsopgave

1. Algemene cursusinformatie
2. Inleiding
3. Wondgenezing
4. Wondbehandeling
5. Wondverbandmaterialen
6. Wondbehandeling in stappen (samenvattend)
7. Bronnen internet
8. Referenties

Leerdoelen: 


Na het doorlopen van deze nascholing:

 • heb je inzicht in de structuur en functies van de huid
 • ken je de verschillende soorten wonden
 • ken je de verschillende fases van het natuurlijke proces van wondgenezing
 • begrijp je de functies die de verschillende wondbedekkers kunnen vervullen bij wondgenezing
 • heb je basiskennis over hoe je de verschillende wonden behandelt
 • weet je hoe je hygiënisch te werk gaat
 • ben je op de hoogte van de vergoeding van verbandmiddelen
 • kun je patiënten beter adviseren wat betreft wondgenezing en het gebruik van wondbedekkers daarbij
Auteur(s): 

P. van Mierlo - van den Broek
verpleegkundig specialist
Accreditatie instituut: 
NVFZ & Optimafarma