Cursus inleiding

×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 12 juni 2021 af.
Deze e-learning wordt mogelijk gemaakt door
Essity Nederland B.V.

Wondzorg (2020)

Informatie: 


Wondgenezing is een natuurlijk proces; het lichaam is in staat beschadigde huid te herstellen met een complex en uiterst ingenieus proces, dat uit verschillende fases bestaat. Om beter inzicht in dit proces te geven, staan we stil bij de opbouw en functie van de huid.

Deze nascholing gaat in op de diverse wondsoorten, de diagnostiek ervan en hoe het natuurlijke herstel zo goed mogelijk ondersteund kan worden. Wondverbandmaterialen vormen daarin een belangrijke factor. Ze worden daarom uitgebreid beschreven, waardoor u uw patiënten beter kunt behandelen en adviseren.

Update anno 2019 door Drs. E. van Kol, Support Manager Wound Care.

Accreditatie

Cursus voor verpleegkundigen (niveau 4 en 5) en doktersassistenten.
De V&VN heeft 1 accreditatiepunt toegekend.
De CADD heeft 3 accreditatiepunten toegekend.

Competenties

In deze nascholing werkt u aan de volgende competenties:

 • cliëntgerichtheid
 • beoordelingsvermogen
 • kwaliteitsgerichtheid
 • werkwijze

Deze nascholing bestaat uit twee onderdelen: een kennistoets en een eindtoets. Beide zijn verplicht. In de kennistoets neemt u de leerstof door en kunt u uw kennisniveau toetsen. In de eindtoets past u de geleerde stof toe in een praktijkvoorbeeld. Om de cursus te behalen moet u op beide onderdelen minimaal 60% van de vragen correct beantwoorden. Het eerste antwoord dat u geeft, telt mee voor de score. U kunt een foutief antwoord wel altijd verbeteren, want daar kunt u weer van leren. U kunt een onderdeel herhalen wanneer u het niet heeft gehaald.

In deze nascholing worden ook enkele open vragen gesteld. Deze zijn bedoeld om u over bepaalde onderwerpen te laten nadenken, maar ze worden niet beoordeeld. Ze tellen dus ook niet mee voor uw score.

Inhoudsopgave

1. Algemene cursusinformatie
2. Inleiding
3. Wondgenezing
4. Wondbehandeling
5. Wondverbandmaterialen
6. Wondbehandeling in stappen (samenvattend)
7. Bronnen internet
8. Referenties

Leerdoelen: 


Na het doorlopen van deze nascholing:

 • heb je inzicht in de structuur en functies van de huid
 • ken je de verschillende soorten wonden
 • ken je de verschillende fases van het natuurlijke proces van wondgenezing
 • begrijp je de functies die de verschillende wondbedekkers kunnen vervullen bij wondgenezing
 • heb je basiskennis over hoe je de verschillende wonden behandelt
 • weet je hoe je hygiënisch te werk gaat
 • ben je op de hoogte van de vergoeding van verbandmiddelen
 • kun je patiënten beter adviseren wat betreft wondgenezing en het gebruik van wondbedekkers daarbij
Auteur(s): 

P. van Mierlo - van den Broek
verpleegkundig specialist
Accreditatie instituut: 
CADD, V&VN