Cursus inleiding

HomeChoice Claria (2021)

Informatie: 


Deze cursus gaat over automatisch peritoneale dialyse (APD) met de HomeChoice Claria. Het is ontwikkeld voor verpleegkundigen die in hun dagelijkse praktijk zorg verlenen aan patiƫnten die met APD behandeld worden. In deze cursus krijgt u instructie hoe de HomeChoice Claria gebruikt moet worden en wordt de gehele APD-procedure uitgelegd. Het apparaat werkt met een modem en is hierdoor direct gekoppeld aan het klinisch portaal Sharesource. Hiermee worden de gegevens van de APD-behandelingen direct met het ziekenhuis gedeeld. In deze module wordt Sharesource nader toegelicht en de meest voorkomende foutmeldingen die de HomeChoice Claria geeft komen aan bod.

Werkwijze

Deze cursus begint met een kennisgedeelte, met daarin leerstof, vragen en heldere instructiebeelden. Daarna volgt een eindtoets die alleen uit vragen bestaat. De eindtoets bevat alleen vragen. Om de accreditatiepunt te krijgen, moet u zowel voor de kennistoets als de eindtoets voldoende scoren op de toetsvragen.
De gehele cursus neemt ongeveer 1 uur in beslag.

Accreditatie

De cursus is voor 1 punt geaccrediteerd door de V&VN, kwaliteitsregister dialyse en nefrologie en is bedoeld voor dialyseverpleegkundigen.
Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door Baxter B.V.

Leerdoelen: 


Na deze e-learning:

 • kunt u het APD-proces uitvoeren met de HomeChoice Claria:
  • voorbereiding
  • opbouw
  • aansluiten van vloeistofzakken
  • aansluiten van een katheter
  • afsluiten
 • weet u welke foutmeldingen het meest voorkomen op de HomeChoice Claria
 • kunt u de juiste actie uitvoeren bij de foutmeldingen die de HomeChoice Claria geeft
 • kunt u het klinisch portaal van Sharesource gebruiken om uw patiĆ«nten te monitoren
Accreditatie instituut: 
V&VN