Cursus inleiding

Peritoneale dialyse - Basics (2021)

Informatie: 


Deze cursus is ontwikkeld voor verpleegkundigen die in hun dagelijkse praktijk zorg verlenen aan patiënten die met peritoneale dialyse (PD) behandeld worden. Onderwerpen als nierinsufficiëntie, de PD-behandeling, complicaties en de invloed van de leefstijl van de patiënt komen uitgebreid aan bod.

Werkwijze

De gehele cursus neemt ongeveer 1 uur in beslag. Het kennisgedeelte bevat leerstof, vragen en heldere instructiebeelden. De eindtoets bestaat alleen uit vragen. Aan het einde van de cursus heeft u de mogelijkheid deze presentaties als pdf te downloaden en op te slaan/uit te printen. Om het accreditatiepunt te krijgen, moet u zowel voor de kennistoets als de eindtoets voldoende scoren op de toetsvragen.

Accreditatie

De cursus is voor 1 punt geaccrediteerd door de V&VN, kwaliteitsregister dialyse en nefrologie en is bedoeld voor dialyseverpleegkundigen.
Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door Baxter B.V.

Leerdoelen: 


Na deze e-learning:

  • begrijpt u de werking van de PD in het lichaam
  • weet u wat de aandachtspunten zijn bij het uitvoeren van de PD
  • weet u wat de complicaties van een PD-behandeling zijn en welke actie u moet ondernemen
  • kunt u de patiënt van de juiste informatie over de PD-behandeling voorzien
Accreditatie instituut: 
V&VN